home
Home  » Onze werking

ONZE WERKING 

van, voor en door 'stotteraars' !


Om onze werking goed te begrijpen zijn twee verenigingen van belang: de Vlaamse Stotter Unie (VSU) zelf en de Franse IEB van Ivan Impoco. De IEB geeft namelijk de vierdaagse beginstages, terwijl de VSU instaat voor de nazorg na afloop van de stage.

DE VLAAMSE STOTTER UNIE 

De Vlaamse Stotter Unie (VSU) werd in 2001 opgericht door 'founding father' Geert Baeyens. Als zware stotteraar was hij bij de Franse IEB (“Institut International d’Elimination du Bégaiement”: zie onder) van Ivan Impoco een stage in Brussel gaan volgen om beter te kunnen spreken. Deze vierdaagse stage had zijn leven compleet veranderd, want als zware stotteraar kon hij voortaan vloeiend spreken !

Het succes van de Impoco-techniek groeide, en al gauw drong zich een vaste structuur op die voor nazorg instond. Aanvankelijk werd deze nazorg nog in het Frans georganiseerd, maar onder impuls van Geert Baeyens werd in 2001 de Vlaamse Stotter Unie opgericht om in te staan voor Nederlandstalige nazorg.

Anno 2009 hebben reeds zo’n 75-tal Vlamingen een stage gevolgd bij de IEB en hun aantal groeit nog steeds !

De kernactiviteiten van de VSU zijn eigenlijk tweeledig: enerzijds verstrekken we nazorg door maandelijks werkvergaderingen te organiseren voor Vlaamse oud-stagiairs, en anderzijds staan we in voor de praktische organisatie van Impoco-stages in Vlaanderen (b.v. het vertalen van de uitleg van Ivan Impoco naar het Nederlands).

Als dusdanig is de VSU een zustervereniging van de Franse UIBEB (“Union Internationale des Bègues Eliminant leur Bégaiement”): de vriendenvereniging van alle oud-stagiairs overal ter wereld!

DE IEB 

De IEB (“Institut International d’Elimination du Bégaiement”: een erkende organisatie in Frankrijk van het wettelijk type 1901) werd door Ivan Impoco (foto) in 1985 opgericht. Hij was zelf sedert zijn geboorte slachtoffer van mondelinge onzekerheid (“stotteren”), maar stelde vanaf 1983 trapsgewijze en op basis van persoonlijke ervaring een techniek op punt om vloeiend te kunnen spreken.

Voordien had Impoco logopedie gevolgd, maar dit had bij hem (net als bij vele "stotteraars") geen resultaat opgeleverd. Daarom ging Impoco zelf op zoek naar een oplossing voor zijn spraakgebrek en vertrok van de vaststelling dat hij als "stotteraar" problemen had met articuleren.

Op dit punt gekomen ging Impoco op zoek naar een methode om zijn probleem van mondelinge onzekerheid te controleren door minder te articuleren. Als bij toeval ontdekte hij dat hij niet meer “stotterde” als hij slaande bewegingen maakte met zijn armen en contracties van de bovenarmen uitvoerde. Deze toevallige ontdekking betekende de eigenlijke geboorte van de Impoco-methode. Later zou de methode nog verfijnd worden, maar de essentie van de methode bleef steeds dezelfde: de spraak werd niet meer gevormd in de keel, maar wel in de armspieren door bij elke lettergreep een contractie van de bovenarmen uit te voeren.

Vervolgens werd in 1985 de eerste vierdaagse stage gehouden in Rijsel. Vanaf het begin van de jaren ’90 zouden ook stages worden georganiseerd in België (weliswaar Franstalig) en vanaf 2000 zijn er Nederlandstalige stages.

Totnogtoe hebben wereldwijd reeds meer dan 3.000 “stotteraars” een dergelijke stage gevolgd. Per jaar worden zo’n 15-tal Impoco-stages georganiseerd in Frankrijk. Er zijn 1 à 2 Impoco-stages per jaar in Vlaanderen.